Zarządzanie majątkiem rodzinnym / Sukcesja | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Zarządzanie majątkiem rodzinnym / Sukcesja

Co robimy

1. Planowanie sukcesji / transfer międzypokoleniowy
  • Ustalamy z Klientami zindywidualizowane cele biznesowe oraz plany sukcesji
  • Analizujemy możliwości prawne i efektywność podatkowo-ekonomiczną dostępnych rozwiązań
  • Przeprowadzamy szczegółowe due diligence (prawne, podatkowe) prowadzonych biznesów celem identyfikacji ryzyk organizacyjno-prawnych dla procesów sukcesyjnych oraz dla przygotowania zindywidualizowanych planów sukcesji
  • Tworzymy koncepcje reorganizacji struktur aktywów celem realizacji wybranego modelu transferu międzypokoleniowego
  • Przeprowadzamy reorganizacje struktur holdingowych z wykorzystaniem wybranego modelu sukcesji, także tych zawierające aktywa zagraniczne (ze szczególnym uwzględnieniem aktywów ulokowanych w Luksemburgu, Szwajcarii, Włoszech, na Macie i Cyprze)
2. Fundacje rodzinne
3. Relacje z zarządzającymi aktywami
4. Przepływy finansowe do Klientów (właścicieli firm, beneficjentów fundacji rodzinnych)
5. Spadki, darowizny, prawo rodzinne

Jak pracujemy

Kluczem naszej współpracy jest stały kontakt z Klientem oraz identyfikacja całościowych potrzeb w zakresie zarządzania majątkiem. Nasze doradztwo rozpoczyna się od poufnej rozmowy o potrzebach oraz zindywidualizowanych celach Klienta. Po obraniu wstępnego kierunku, przeprowadzamy audyt składników majątku rodzinnego oraz opracowujemy rekomendacje dalszych działań. Kompleksowość świadczonej usługi przejawia się w spojrzeniu na proponowane rozwiązania przez pryzmat splatających się przepisów prawa podatkowego, gospodarczego i spadkowego, jednak z głównym naciskiem na dostosowanie proponowanych rozwiązań do zidentyfikowanych potrzeb Klienta oraz jego Rodziny.

Doświadczenie

Klientami Kancelarii od lat są najpoważniejsi Polscy Ludzie Biznesu, prezentowani w rankingach najbardziej zamożnych ludzi w Polsce. Doświadczenie Kancelarii obejmuje wsparcie właścicieli w strategicznym zarządzaniu spółkami, jak również aktywami płynnymi Klientów. Pomagamy kształtować struktury inwestycyjne, tworząc fundacje rodzinne / struktury holdingowe oraz pomagając w nadzorze korporacyjnym i kontroli środków zgromadzonych na rachunkach bankowych czy maklerskich. Doradzamy przy transferze międzypokoleniowym, w szczególności poprzez zbudowanie odpowiednich struktur prawnych w Polsce i za granicą oraz ustalenie sposobu transferu zarówno wartości ekonomicznej przynależnej poszczególnym członkom Rodzin jak i określenie długoterminowych zasad podejmowania decyzji biznesowych. Zakładamy w imieniu Fundatorów polskie fundacje rodzinne, pełnimy funkcje powierników dla majątku rodzinnego oraz wykonawcy testamentów. Utrzymujemy i udostępniamy kontakty z bankami inwestycyjnymi i prywatnymi, asset managerami i podmiotami multi familly office w Luksemburgu, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii. Pomagamy w doborze doradców finansowych i bankierów dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb Klientów i ich Rodzin.

powrót