Reorganizacje: fuzje / podziały / przekształcenia | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Reorganizacje: fuzje / podziały / przekształcenia

Co robimy

1. Struktury holdingowe: tworzenie / reorganizacje
  • Ustalamy z Właścicielami strategiczne cele biznesowe
  • Analizujemy możliwości prawne i efektywność podatkowo-ekonomiczną dostępnych rozwiązań, zarówno krajowych jak i zagranicznych
  • Tworzymy koncepcje reorganizacji struktur holdingowych oraz kompleksowo odpowiadamy za całość aspektów prawnych tych procesów
  • Zakładamy spółki zarówno w Polsce, jak i w innych jurysdykcjach
  • Wykorzystujemy w reorganizacjach fundacje rodzinne, fundusze oraz inne dostępne formy prawne
2. Fuzje / podziały / przekształcenia
3. Transakcje na przedsiębiorstwie
4. Analizy due diligence struktury Klienta

Jak pracujemy

Z prawie 30-letniego doświadczenia wiemy, jak zmienne są przepisy prawa, jak wiele nowych obowiązków regulacyjnych nakładanych jest każdego roku oraz jak niestabilne jest prawo podatkowe. Poruszanie się w zmiennej rzeczywistości wymaga ciągłego monitorowania struktur holdingowych oraz efektywnego dostosowania do zmieniającej się nieustannie rzeczywistości. Nasz zespół na bieżąco śledzi zachodzące zmiany prawne oraz opracowuje propozycje rozwiązań dostosowujących struktury holdingowe naszych Klientów do ich potrzeb oraz aktualnego stanu prawnego i podatkowego. Współpracujemy na stałe z prawnikami z jurysdykcji typowych dla struktur holdingowych (Luksemburg, Malta, Holandia, UK, Cypr), dzięki czemu jesteśmy na bieżąco również ze zmianami prawa w tych jurysdykcjach. Z dostępnych rozwiązań pomagamy wybrać te najbardziej odpowiadające celom Klienta, a kolejno kompleksowo je wdrażamy we współpracy ze służbami wewnętrznymi Klienta, a w przypadku transakcji transgranicznych – prawnikami z innych jurysdykcji.

Doświadczenie

Posiadamy doświadczenia wynikające z przeprowadzenia kilkuset transgranicznych oraz krajowych połączeń, podziałów i przekształceń  spółek, którym zapewniliśmy nie tylko pełną obsługę korporacyjną ale także ekspertyzę podatkową i księgową. Braliśmy udział w fuzjach banków oraz spółek publicznych. Prowadziliśmy także procesy przekształceń podmiotowych jednoosobowych przedsiębiorców.

powrót