Nieruchomości | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Nieruchomości

Co robimy

1. Obsługa inwestorów w nabywaniu/zbywaniu nieruchomości, w tym obiektów handlowych i biurowych
  • sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie warunków umów sprzedaży nieruchomości i powiązanych (umowa przedwstępna, warunkowa, etc.)
  • sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie warunków umów mających za przedmiot podmioty będące właścicielami nieruchomości (share deals, inwestycje, finansowanie)
  • due diligence nieruchomości (księgi wieczyste, hipoteka, obciążenia finansowe, kwestie planistyczne, umowy zobowiązaniowe, etc.)
  • sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie warunków umów deweloperskich
  • sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie warunków kontraktów budowlanych
  • reprezentacja Klientów w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości (kwestie własnościowe, użytkowania wieczystego, praw rzeczowych i obligacyjnych obciążających nieruchomość, etc.)
2. Obsługa umów najmu/dzierżawy nieruchomości oraz procesów komercjalizacji obiektów biurowych i handlowych
3. Obsługa prawna procesu budowlanego, w tym postępowań sądowych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej
4. Obsługa prawna procesów finansowania projektów

Jak pracujemy

W transakcjach związanych z obrotem/wykorzystaniem nieruchomości skupiamy się w pierwszej kolejności na wybraniu optymalnej formuły prawnej wykorzystania przychodów z niej, w szczególności biorąc pod uwagę kwestie podatkowe i regulacyjne. W wyborze najlepszej formy wykorzystania nieruchomości pomaga nam nasze wieloletnie doświadczenie i kontakty z podmiotami z branży deweloperskiej, zarządzania nieruchomościami oraz operatorów centrów handlowych, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z najnowszymi dostępnymi rozwiązaniami. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy kompleksowo przygotować i wdrożyć wybrany model transakcji czy modelu wykorzystywania każdej nieruchomości.

Doświadczenie

Nasza Kancelaria od samego początku jej istnienia blisko współpracuje z właścicielami nieruchomości oraz  podmiotami zarządzającymi nieruchomościami, świadcząc usługi prawne także dla największych polskich deweloperów (w tym spółek publicznych notowanych na GPW). Dzięki temu posiadamy znajomość specyfiki poszczególnych sektorów rynku (nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne, biurowe, przemysłowe).

Transakcje kapitałowe także wymagają głębokiej analizy posiadanych przez podmioty gospodarcze nieruchomości jako aktywów o bardzo istotnej wartości i często kluczowym dla tych podmiotów znaczeniu, co dodatkowo zwiększa bazę doświadczeń, z której korzysta nasza Kancelaria i zapewnia nam doskonałe rozumienie potrzeb biznesowych Klientów.

powrót