Rynek kapitałowy: Finansowanie / Fundusze inwestycyjne / IPO | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Rynek kapitałowy: Finansowanie / Fundusze inwestycyjne / IPO

Co robimy

1. Obsługa prawna pozyskania finansowania
  • Analizujemy potrzeby Klienta w zakresie finansowania i rekomendujemy jego optymalną formułę prawną
  • Nasze doradztwo obejmuje cały proces pozyskania finansowania – począwszy od etapu wstępnego (NDA, listy intencyjne, TermSheet) aż do przygotowania i wynegocjowania głównej umowy (umowy kredytu, pożyczki, warunki emisji obligacji, finansowanie typu equity lub mezzanine)
  • Wspieramy Klienta na etapie realizacji warunków zawieszających jak i post-closingowych, w tym w zakresie wypełnienia zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej oraz dokumentacji zabezpieczeń
2. Fundusze
3. Publiczny obrót papierami wartościowymi / IPO / Delisting

Jak pracujemy

Przy transakcjach  finansowania skupiamy się w pierwszej kolejności na wybraniu optymalnej formuły prawnej jego pozyskania, w szczególności biorąc pod uwagę kwestie podatkowe i regulacyjne. Rekomendujemy optymalne formuły zabezpieczeń. W wyborze najlepszej struktury finansowania pomaga nam nasze doświadczenie i kontakty z podmiotami z branży z innych jurysdykcji, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z najnowszymi dostępnymi rozwiązaniami. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy kompleksowo przygotować i wdrożyć daną strukturę.

Doświadczenie

Nasza Kancelaria od samego początku jej istnienia jest również mocno związana z rynkiem kapitałowym, świadcząc usługi prawne dla wszelkiego rodzaju podmiotów działających na tym rynku. GPW przyznała nam tytuł „Lidera Rynku Pierwotnego”. Pracowaliśmy przy pięćdziesięciu procesach IPO, wspieraliśmy też spółki i akcjonariuszy większościowych w procesach skupu akcji i delistingu, w tym z wykorzystaniem finansowania własnego spółki.

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo prawne przy pozyskiwaniu finansowania, zarówno typu equity, mezzanine jak i finansowania dłużnego. Współpracujemy z licznymi funduszami typu venture capital, private equity i aniołami biznesu, opracowując całościowe modele inwestycyjne, uczestnicząc w przygotowaniu i negocjacjach umów inwestycyjnych lub joint venture. Przygotowywaliśmy procesy kilkuset emisji obligacji – zarówno prywatnych (w tym przeprowadzanych na prawie obcym) jak i publicznych wprowadzanych na rynek Catalyst. Wspomagamy naszych Klientów także w pozyskiwaniu bankowego finansowania inwestycyjnego uczestnicząc w negocjacjach dokumentacji kredytowej.

Od wielu lat współpracujemy z jednym z czołowych polskich TFI przy obsłudze kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN), specjalizując się w opracowywaniu i wdrażaniu modeli funduszy dedykowanych i alternatywnych. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno fundusze tworzone na prawie polskim jak i fundusze zagraniczne, zarówno nieregulowane jak i fundusze regulowane (typu luksemburski RAIF, SIF, SICAR, SICAV, maltański PIF). Posiadamy także doświadczenie w opracowaniu i wdrożeniu modeli sekurytyzacji wierzytelności z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych bądź zagranicznych spółek sekurytyzacyjnych.

powrót