Strategiczne doradztwo podatkowe | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Strategiczne doradztwo podatkowe

Co robimy

1. Podatkowe doradztwo transakcyjne
  • Wskazujemy dostępne modele transakcji oraz opodatkowanie każdego z nich
  • Doradzamy w rozliczeniu podatkowym transakcji
  • Wypełniamy obowiązki raportowe oraz deklaracyjne związane z transakcją
2. Opodatkowanie przepływów w grupach kapitałowych
3. Doradztwo podatkowe dla Klientów Prywatnych
4. Zmiana rezydencji podatkowej
5. Międzynarodowe Prawo Podatkowe
6. Ceny Transferowe
7. Compliance podatkowe

Jak pracujemy

Doradztwo podatkowe Kancelarii skupia się na strategicznych aspektach podatkowych. Celem doradztwa jest kształtowanie opodatkowania, w sposób legalny, na najniższym poziomie dopuszczalnym przez prawo. Oceniamy zamierzone transakcje gospodarcze pod kątem skutków podatkowych w zakresie obowiązków formalnoprawnych (m.in. MDR), jak również opodatkowania na poszczególnych etapach transakcji. Projektujemy transakcje uwzględniając jednocześnie, jako nierozłączną całość, aspekty gospodarcze oraz podatkowe.

Doświadczenie

Od blisko 30 lat doradzamy właścicielom przedsiębiorstw oraz rodzinom przy tworzeniu i modyfikacjach długoterminowej strategii podatkowej dotyczącej zbywania i nabywania aktywów oraz ich przekazywania do kolejnych pokoleń. Stworzyliśmy ponad 500 dedykowanych spółek, funduszy inwestycyjnych, prywatnych fundacji, trustów, na bieżąco monitorując ich działalność oraz dostosowując istniejące struktury do zmieniających się potrzeb i regulacji. W naszej pracy wykorzystujemy wiedzą naszą oraz stałych partnerów o systemie podatkowym Luksemburga, UK, Portugalii, Holandii i Malty wpierających zarządzanie międzynarodowymi strukturami inwestycyjnymi. Wielokrotnie asystowaliśmy naszym Klientom przy zmianie rezydencji podatkowych zarówna w ramach UE jak i w odniesieniu do Szwajcarii i UK.

powrót