Transakcje kapitałowe: M&A / Inwestycje / Venture Capital | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Transakcje kapitałowe: M&A / Inwestycje / Venture Capital

Co robimy

1. Sprzedaż biznesu, przejęcia firm
 • Ustalamy z Właścicielem biznesu/przedsiębiorstwa lub Inwestorem cele transakcji, proponujemy jej optymalny model oraz taktykę działania na wszystkich etapach procesu
 • Przygotowujemy i zarządzamy danymi o firmach będących celem transakcji M&A (Virtual Data Room – VDR) celem przeprowadzenia badania due diligence zarówno wewnętrznego, jak i prowadzonego przez doradców potencjalnych Inwestorów
 • Przeprowadzamy wielopłaszczyznowe due diligence biznesu (prawne, podatkowe, finansowe – tzw. Vendor’s Due Diligence) celem identyfikacji ryzyk organizacyjno-prawnych dla procesu M&A
 • Przygotowujemy memoranda informacyjne o firmach dla celów sprzedaży biznesu
 • Opracowujemy kompleksową dokumentację prawną transakcji począwszy od etapu wstępnego (NDA, listy intencyjne, TermSheet) aż do przygotowania i wynegocjowania głównej umowy sprzedaży/inwestycyjnej i umów towarzyszących (umowy wspólników, opcje itp.)
 • Opracowujemy i wdrażamy koncepcje mniej typowych procesów MBO i LBO
 • Przygotowujemy dokumentację korporacyjną niezbędną do realizacji transakcji (uchwały zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń)
 • Zapewniamy wsparcie przy realizacji warunków transakcyjnych np. uzyskanie zgód organów administracji – w tym reprezentujemy strony w postępowaniach o wydanie zgody na koncentrację przedsiębiorstw (Komisja Europejska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, regulatorzy krajowi w państwach UE)
 • Doradzamy w zakresie pozyskania finansowania transakcji (umowy z bankami i instytucjami finansującymi – polskie i międzynarodowe fundusze inwestycyjne, fundacje rodzinne, zinstytucjonalizowane, fundusze europejskie)
 • Wspieramy Klientów na etapie przygotowania closingu
 • Zapewniamy pełne wsparcie post-transakcyjne
2. Umowy inwestycyjne, joint-venture
3. Emisje papierów wartościowych (obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, warrantów subskrypcyjnych)

Jak pracujemy

W transakcjach M&A skupiamy się na ustaleniu, a kolejno wdrożeniu strategicznych celów Klienta. Działamy celem zminimalizowania kosztów i czasu potrzebnych do zamknięcia transakcji. Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą nie tylko samą transakcję, ale również jej właściwe ustrukturyzowanie i przygotowanie (w tym opracowanie optymalnego modelu realizacji transakcji pod kątem podatkowym). Nasze usługi obejmują doradztwo na każdym etapie transakcji. Specjalizujemy się zwłaszcza w obsłudze transakcji M&A po stronie sprzedających, w tym na rzecz podmiotów międzynarodowych jak również funduszy private equity oraz venture capital.

Doświadczenie

Nasze doświadczenia obejmują zarówno typowe transakcje kupna/sprzedaży spółek lub przedsiębiorstw (w tym spółki z branży e-commerce, medialnej, FMCG, technologiczne, produkcyjne, galerie handlowe, farmy fotowoltaiczne), jak również mniej typowe transakcje typu MBO i LBO czy akwizycje przez spółkę z udziałem samorządów lokalnych.

powrót