Tomasz Ferenc | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Tomasz Ferenc

Radca prawny

Stanowisko: Radca prawny
E-mail: t.ferenc@oles.com.pl

Specjalizacja:

Radca prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek oraz kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Ma bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i reorganizacji międzynarodowych struktur kapitałowych oraz obsłudze prawnej spółek od ich założenia, przez bieżącą obsługę prawną ich funkcjonowania (w tym opracowywanie dokumentacji zgromadzeń oraz reprezentację wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/ walnych zgromadzeniach), po procesy restrukturyzacyjne M&A. Obecnie jego praktyka zawodowa koncentruje się na doradztwie korporacyjnym, tworzeniu i reorganizacji międzynarodowych struktur kapitałowych, udziale w projektach pozyskiwania finansowania od wiodących polskich banków. Doradza Klientom w związku z zarządzaniem majątkiem rodzinnym i sukcesją pokoleniową w praktyce Private Clients, w szczególności przy wykorzystaniu instytucji polskiej fundacji rodzinnej.

Obszary specjalizacji:

Doświadczenie:

 • Zakładanie fundacji rodzinnych (w tym rejestracja w rejestrze fundacji rodzinnych) oraz obsługa prawna fundacji rodzinnych (m.in. przy wyposażaniu w kluczowe aktywa fundatorów takie jak akcje spółek publicznych notowanych na GPW),
 • Podział spółki holdingowej (duży polski deweloper) prowadzący do rozdzielenia aktywów na dwie odrębne właścicielsko struktury,
 • Reorganizacja międzynarodowej grupy kapitałowej celem dostosowania jej struktury do regulacji funduszy inwestycyjnych i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pozyskanie finansowania dla rodzinnej grupy kapitałowej inwestującej w branżę przemysłową i przetwórstwa spożywczego, obejmującego jednocześnie refinansowanie dotychczasowego zadłużenia w grupie oraz sfinansowanie wezwania na akcje spółki publicznej,
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży aktywów mieszkaniowych i biurowych wiodącej polskiej rodzinnej grupy deweloperskiej,
 • Pozyskanie pierwszego w Polsce bankowego finansowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego na rozbudowę renomowanego kompleksu hotelowo-rekreacyjnego,
 • Kilkanaście procesów reorganizacji struktur holdingowych, w tym podmiotów posiadających kontrolne pakiety akcji spółek publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem wymogów prawa rynku kapitałowego),
 • Obsługa korporacyjna spółek w warunkach istnienia sporów korporacyjnych pomiędzy właścicielami.

Wykształcenie:

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego (American Law Program) organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University of America,
 • Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Języki:

 • Angielski – biegłość zawodowa
powrót