Aleksandra Baliga | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Aleksandra Baliga

Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Stanowisko: Radca Prawny, Doradca Podatkowy
E-mail: a.baliga@oles.com.pl

Specjalizacja:

Radca prawny i doradca podatkowy specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym w zakresie przekształceń, fuzji oraz transakcji na przedsiębiorstwach i ich aktywach oraz w przygotowywaniu zoptymalizowanych koncepcji restrukturyzacji działalności gospodarczych podmiotów, grup kapitałowych i najbogatszych polskich przedsiębiorców oraz ich Rodzin.

Obszary specjalizacji:

Doświadczenie:

 • Kompleksowe doradztwo podatkowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym także w zakresie wdrażania tzw. estońskiego CIT oraz sprawach dotyczących opodatkowania fundacji rodzinnych,
 • Strukturyzacja podatkowa transakcji kapitałowych (przekształcenia, połączenia, podziały, wnoszenie wkładów niepieniężnych, operacje na przedsiębiorstwie i jego zorganizowanej części),
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • Compliance podatkowy (w tym raportowanie spółek nieruchomościowych, raporty do NBP),
 • Prowadzenie przeglądów podatkowych,
 • Wsparcie w kontrolach skarbowych i postępowaniach podatkowych,
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania transakcji z podmiotami zagranicznymi,
 • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych, w tym dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
 • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych.

Wykształcenie:

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Studia w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie im. Arystotelesa w Salonikach,
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego (American Law Program) organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University of America,
 • Szkoła Prawa Austriackiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim,
 • Wpisana na listę radców prawnych oraz listę doradców podatkowych.

Języki:

 • Angielski – biegłość zawodowa
 • Niemiecki
powrót