Tomasz Gwiazdowski | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Tomasz Gwiazdowski

Młodszy prawnik

Stanowisko: Młodszy prawnik
E-mail: t.gwiazdowski@oles.com.pl

Specjalizacja:

Młodszy prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek i prawie cywilnym. Jego praktyka w Kancelarii obejmuje opracowywanie dokumentacji transakcyjnej w procesach M&A m.in. z udziałem podmiotów zagranicznych. opracowywanie analiz z zakresu prawa handlowego i prawa cywilnego, a takze bieżącą obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego).

Obszary specjalizacji:

Doświadczenie:

  • Transakcje M&A w zakresie przygotowania dokumentacji uchwał organów spółek, planów połączenia i planów podziału, analiza umów,
  • Udział w procesasch transakcyjnych, w tym analiza i tworzenie umów kredytowych, a w szczególności analiza i tworzenie dokumentów zabezpieczenia oraz przygotowywanie wniosków do rejestru zastawów i wniosków wieczystoksięgowych,
  • Przeprowadzanie analiz na potrzeby skomplikowanych sporów korporacyjnych oraz na potrzeby przeprowadzenia transakcji (m.in. z zakresu hipotek, zastawów, cesji wierzytelności, zaskarżania uchwał spółek kapitałowych).

Wykształcenie:

  • Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Szkoła Prawa Hiszpańskiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Alicante oraz Uniwersytetem w Granadzie,
  • Kurs Diploma in English Law & Legal Skills organizowany przez British Law Centre (w toku).

Języki:

  • Angielski – biegłość zawodowa
  • Hiszpański – biegłość zawodowa
powrót