Patrycja Figuła | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Patrycja Figuła

Adwokatka

Stanowisko: Adwokatka
E-mail: p.figula@oles.com.pl

Specjalizacja:

Adwokatka specjalizująca się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. Ma bogate doświadczenie w obszarze doradztwa transakcyjnego M&A oraz procesów inwestycyjnych (w tym przygotowania oraz negocjacji dokumentacji transakcyjnej, prowadzenia audytów due diligence dla celów transakcji fuzji i przejęć) oraz w obszarze doradztwa w procesach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA), które zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych oraz w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie jej praktyka zawodowa koncentruje się na udziale w transakcjach kapitałowych M&A, doradztwie korporacyjnym, tworzeniu i reorganizacji międzynarodowych struktur kapitałowych.

Obszary specjalizacji:

Wyróżnienia:

 • The Legal 500 EMEA 2024 w kategorii Capital Markets,
 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe.

Publikacje:

 • How mature is the Polish M&A renewable energy market? | The Energy Industry Times,
 • Konflikt interesów w arbitrażu inwestycyjnym. Wyrok C-284/16 i jego oddziaływanie na losy BIT-ów | ADR. Arbitraż i Mediacja. Wydawnictwo C.H. Beck,
 • Rola sędziego w kształtowaniu polubownych metod rozwiązywania sporów w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego | Kwartalnik Przegląd Prawno-Ekonomiczny,
 • Zdatność ugodowa a zdatność arbitrażowa – analiza relacji na tle kodeksu postępowania cywilnego opis publikacji | Kwartalnik Przegląd Prawno-Ekonomiczny.

Doświadczenie:

 • Kompleksowa obsługa transakcji M&A, w tym przygotowywanie oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej, prowadzenie audytów due diligence dla celów transakcji fuzji i przejęć,
 • Restrukturyzacje grup kapitałowych z wykorzystaniem krajowych i zagranicznych struktur prawnych, w tym przygotowywanie dokumentacji połączeń (także transgranicznych), przekształceń oraz transakcji wykorzystujących obrót przedsiębiorstwem,
 • Doradztwo przy umowie wspólnego przedsięwzięcia dotyczącej wspólnej inwestycji i utworzenia spółki joint venture dla największej prywatnej linii lotniczej działającej w Polsce,
 • Doradztwo przy procesach IPO, SPO oraz ABB.

Wykształcenie:

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Studia w ramach Programu Erasmus+ na Northumbria University w Wielkiej Brytanii,
 • Szkoła Prawa Handlowego (German and European Commercial Law) organizowana przez Uniwersytet w Wurzburgu,
 • Szkoła Arbitrażu (International Arbitration Academy) organizowana przez International Academy for Arbitration Law w Paryżu,
 • Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie,
 • Studia podyplomowe „Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego” organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (w toku).

Języki:

 • Angielski – biegłość zawodowa
 • Francuski – stopień podstawowy
 • Hiszpański – stopień podstawowy
powrót