Joanna Sarkowicz | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Joanna Sarkowicz

Radca prawny

Stanowisko: Wspólnik, Radca prawny
E-mail: j.sarkowicz@oles.com.pl

Joanna Sarkowicz specjalizuje się w strukturyzacji i reorganizacji grup kapitałowych, w tym z wykorzystaniem spółek holdingowych, obrotu przedsiębiorstwem, przekształceń, fuzji i podziałów, również transgranicznych.

Joanna świadczy usługi doradztwa prawno-podatkowego z uwzględnieniem zagranicznych jurysdykcji, w tym Luksemburga, Portugali, Malty, Cypru, Holandii.

Zajmuje się doradztwem strategicznym dla właścicieli firm oraz krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych, obsłudze krajowych oraz międzynarodowych struktur kapitałowych w obszarze rynku kapitałowego, doradza spółkom publicznym i podmiotom sektora finansowego, w szczególności funduszom inwestycyjnym.

Obsługuje transakcje M&A, finansowania dłużnego i mezzanine oraz wdraża programy opcji menedżerskich. Wielokrotnie doradzała w transakcjach związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych oraz tworzeniem funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych zarówno na prawie polskim, jak i obcym (maltańskie, luksemburskie, cypryjskie).

Joanna jest autorką modułów BeckDirect (w systemie Legalis wydawnictwa CH Beck) zawierających praktyczne wskazówki w zakresie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz współautorką Komentarza do Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (CH Beck).

Joanna jest prawnikiem indywidualnie rekomendowanym w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii “Rynki kapitałowe i doradztwo regulacyjne” (od 2022 roku, lider kategorii od 2023).

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ukończone z wyróżnieniem)
  • Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (wpis na listę radców prawnych w 2011 roku)
  • Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z obszaru Doradztwa Podatkowego
powrót