Łukasz Zjawiński | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Łukasz Zjawiński

Radca prawny

Stanowisko: Radca prawny
E-mail: l.zjawinski@oles.com.pl

Specjalizacja:

Radca prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym i handlowym, cywilnym oraz postępowaniu cywilnym. Od kilkunastu lat reprezentuje strony przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym oraz przed sądami arbitrażowymi, w tym międzynarodowymi. Wykładowca na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Obszary specjalizacji:

Doświadczenie:

  • Reprezentacja Klienta w międzynarodowym sporze arbitrażowym i sądowym dotyczącym kontroli nad spółką kapitałową,
  • Uwzględnienie przez Sąd Najwyższy wniesionej skargi kasacyjnej dotyczącej sposobu nabycia akcji spółki prywatnej,
  • Reprezentacja funduszu inwestycyjnego w sporze dotyczącym skuteczności emisji obligacji,
  • Przeprowadzenie restrukturyzacji i zawarcia układu dotyczącego obligacji wyemitowanych przez spółkę kapitałową,
  • Reprezentacja wspólnika w sporze dotyczącym wyłączenia ze spółki.

Wykształcenie:

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ukończone z oceną bardzo dobrą),
  • Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Języki:

  • Angielski – biegłość zawodowa
powrót