CAPITAL MARKET CAPITAL RESTRUCTURING STRATEGIC TAX PLANNING

Łukasz Zjawiński

Radca prawny


Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo cywilne, prawo własności przemysłowej:
- restrukturyzacje grup kapitałowych, w tym transformacje spółek, fuzje i przejęcia (także z udziałem podmiotów prawa obcego),
- kompleksowa obsługa transakcji kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów prawa luksemburskiego i cypryjskiego;
- kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych (w tym transakcji private equity/venture capital), opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych;


Z Kancelarią Oleś & Rodzynkiewicz współpracuje od 2015 roku. Posługuje się językiem angielskim.