CAPITAL MARKET CAPITAL RESTRUCTURING STRATEGIC TAX PLANNING

Kamil Witkowski

Aplikant adwokacki

 

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo spółek:
- restrukturyzacje grup kapitałowych, w tym transformacje spółek, fuzje i przejęcia (także z udziałem podmiotów prawa obcego),
- udział w badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) dla celów transakcji fuzji i przejęć.

 

Z Kancelarią Oleś & Rodzynkiewicz współpracuje od 2015 roku. Posługuje się językiem angielskim.