RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1989. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, złożył we wrześniu 1991 roku egzamin sędziowski, a w listopadzie 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Po ukończeniu studiów Wiesław Oleś był m.in. członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, konsultantem programów Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz współpracował m.in. z: Harvard Institute for International Development,. Jest pomysłodawcą i założycielem Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp.k. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Forum SA.

 

Wiesław Oleś specjalizuje się w zagadnieniach budowania i restrukturyzacji struktur inwestycyjnych oraz w kwestiach podatkowych z uwzględnieniem transakcji transgranicznych.

 

Wiesław Oleś jest autorem publikacji z zakresu prawa gospodarczego: artykułów w „Rzeczpospolitej”, „Samorządzie Terytorialnym”, „Wspólnocie”, książki „Spółki Komunalne”. Jest także współautorem napisanych wspólnie z dr Mateuszem Rodzynkiewiczem książek: „Fuzje spółek akcyjnych – aspekty prawne” (1998) i „Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną” (1999) oraz komentarza "Podatek od czynności cywilno-prawnych" (2013) wspólnie z M. Gargulem.