RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

W ostatnich latach zrealizowaliśmy między innymi poniższe projekty:

 

 • Kompleksowa obsługa prawna transakcji pierwszych ofert publicznych (IPO) – sporządzenie części prawnych prospektów emisyjnych, postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego; w latach  2014-2016 były to m.in.: Lokum Deweloper S.A. (deweloper),  ATAL S.A. (deweloper).
 • Kompleksowa obsługa prawna transakcji połączeniowych spółek publicznych - sporządzenie części prawnych memorandum informacyjnego, postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego;  w latach  2014-2016 były to m.in.: połączenie KCI S.A. (deweloper) z Jupiter S.A. (finanse), połączenie KCI S.A. (deweloper) z Gremi Inwestycje S.A. (finanse).
 • Obsługa prawna połączeń transgranicznych.
 • Kompleksowa obsługa prawna emisji obligacji korporacyjnych, w tym publicznych - sporządzenie dokumentacji emisyjnej, opracowanie części prawnych prospektu, postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego;  w latach  2014-2016 były to m.in.: emisje obligacji Murapol S.A. (deweloper).
 • Kompleksowa obsługa prawna restrukturyzacji np.:
  - opracowanie i wdrożenie koncepcji prawnej restrukturyzacji kapitałowej grupy ZPUE Włoszczowa S.A. zakończoną sprzedażą istotnego pakietu akcji spółki;
  - wsparcie koncepcji prawnej restrukturyzacji zadłużenia Vistula S.A.;
  - opracowanie i wdrożenie koncepcji prawnej restrukturyzacji kapitałowej grupy Buma S.A.
 • Doradztwo prawne w transakcjach przejęć (akwizycji kapitałowych); było to m.in. nabycie spółki eobuwie.pl S.A. przez CCC S.A., nabycie Polskich Kolei Linowych S.A. przez spółkę Polskie Koleje Górskie S.A. z udziałem samorządów Gmin Tatrzańskich, obsługiwaliśmy akwizycje kapitałowe grupy Elektrobudowa S.A.
 • Obsługa prawna podziałów oraz przekształceń spółek, w tym doradztwo dla Gminy Wrocław w procesie podziału spółek gminnych.
 • Opracowanie modeli prawnych pozyskiwania środków dla funduszu sekurytyzacyjnego zastosowany w funduszach FORUM TFI S.A.
 • Zakładanie dla Klientów podmiotów w obcych jurysdykcjach takich jak Luksemburg i Cypr.
 • Obsługa prawna transakcji venture capital i private placement dla funduszy grupy Enterprise Investors.