RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Przygotowywanie pozwów w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz wniosków o zabezpieczenie roszczeń

 

Obrona procesowa (odpowiedź na pozew, zażalenia na zabezpieczenie, itp.)

 

Reprezentacja procesowa w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym