RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Opinie prawne w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych

 

Pełnienie funkcji przewodniczącego obrad na zgromadzeniach wspólników bądź akcjonariuszy

 

Przygotowywanie projektów uchwał korporacyjnych

 

Mediacje w sporach akcjonariuszy (wspólników)

 

Opinie prawne w sprawach z zakresu prawa rynku kapitałowego

 

 

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, w szczególności w postępowaniach dotyczących wykonywania tzw. obowiązków informacyjnych