RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Analiza aktualnej sytuacji prawno-podatkowej przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa

 

Planowanie podatkowe z wykorzystaniem polskich oraz zagranicznych instytucji prawnych

 

Osłony podatkowe na wypadek transakcji kapitałowych

 

Prawno-podatkowe aspekty sukcesji majątkowej

 

Reprezentacja w postępowaniach prawno-podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi

 

 

Przygotowywanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe