RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Przygotowanie porozumień wspólników (akcjonariuszy) dotyczących restrukturyzacji kapitałowej

 

Przygotowanie harmonogramu realizacyjnego transakcji

 

Przygotowanie projektu planu połączenia, podziału albo przekształcenia

 

Przygotowanie projektów wniosków i zawiadomień wymaganych w toku procedury restrukturyzacyjnej

 

 Przygotowanie projektów uchwał korporacyjnych niezbędnych dla przeprowadzenia restrukturyzacji

 

Asysta prawna w tzw. fazie decyzyjnej (właścicielskiej) restrukturyzacji

 

Przygotowanie wniosków rejestracyjnych i reprezentacja w postępowaniu przed sądem rejestrowym

 

Asysta prawna w zakresie wykonania obowiązków administracyjno-prawnych i handlowych związanych z przeprowadzoną transakcją (zgłoszenia podatkowe, powiadomienia kontrahentów, itp.)