RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Przygotowanie projektu NDA

 

Przygotowanie projektu term sheet

 

Udział w przygotowaniu harmonogramu realizacyjnego transakcji

 

Organizacja procesu due diligence i jego przeprowadzenie po stronie kupującego albo sprzedającego (badanie prawne na zlecenie kupującego, organizacja procedury data room na zlecenie sprzedającego)

 

Przygotowanie projektu umowy inwestycyjnej

 

Udział w negocjacjach transakcyjnych

 

Asysta prawna przy zamknięciu („closing”) transakcji

 

Doradztwo prawne post-transakcyjne