CAPITAL MARKET CAPITAL RESTRUCTURING STRATEGIC TAX PLANNING

Marcin Rudzki

Aplikant radcowski

 

Wykształcenie:

- Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie- wpisany na listę aplikantów radcowskich.

 

Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo spółek:

- Korporacyjna obsługa prawna spółek prawa handlowego,

- Transakcje kapitałowe na rynku publicznym i prywatnym, w tym z udziałem podmiotów prawa luksemburskiego, cypryjskiego i maltańskiego,

- Udział w badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) dla celów transakcji fuzji i przejęć.

 

Posługuje się biegle się językiem angielskim.

 

Z Kancelarią Oleś & Rodzynkiewicz współpracuje od 2020 roku.