CAPITAL MARKET CAPITAL RESTRUCTURING STRATEGIC TAX PLANNING

Tomasz Ferenc

Aplikant radcowski

 

Wykształcenie:
- Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
- Szkoła Prawa Amerykańskiego (American Law Program) organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University of America,
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie- wpisany na listę aplikantów radcowskich.

Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo spółek:
- Korporacyjna obsługa prawna spółek prawa handlowego,
- Transakcje kapitałowe na rynku publicznym i prywatnym, w tym z udziałem podmiotów prawa luksemburskiego cypryjskiego i maltańskiego,
- Restrukturyzacje grup kapitałowych, w tym transformacje spółek, M&A (także z udziałem podmiotów prawa obcego),
- udział w badaniach stanu prawnego spółek (due diligence) dla celów transakcji fuzji i przejęć.

Posługuje się biegle się językiem angielskim.

Z Kancelarią Oleś & Rodzynkiewicz współpracuje od 2018 roku.