RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Kancelaria nasza powstała w 1996 roku i specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym w zakresie prawa gospodarczego. Zajmujemy się przedsięwzięciami na rynku kapitałowym, takimi jak: publiczne i prywatne emisje akcji, emisje dłużnych papierów wartościowych, fuzje i przejęcia, przekształcenia i procesy restrukturyzacji oraz prywatyzacji podmiotów gospodarczych, programy wykupów managerskich, badania stanów prawnych przedsiębiorstw, finansowanie procesów inwestycyjnych, optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych. Prowadzimy także obsługę prawną inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych oraz obsługę prawną inwestycji przemysłowych.

 

Świadczone przez naszą kancelarię usługi obejmują strategiczne doradztwo prawne integrujące problematykę prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego, oraz kwestie prawno-rachunkowe związane z transakcjami kapitałowymi.

 

Kancelaria jest partnerem strategicznym dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Forum SA dostarczającego naszym Klientom zindywidualizowane rozwiązania instytucjonalne w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych.

 

Świadczenie usług przez naszą Kancelarię opiera się na osobistej pracy wspólników w zakresie aspektów strukturalnych i strategicznych realizowanych projektów, przy wsparciu wykonawczym kilkunastoosobowego zespołu prawników, wśród których są radcowie prawni, doradca podatkowy, samodzielni prawnicy, aplikanci i asystenci.